BK 15.1, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Utleniania jodków
Organifikacji jodu
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Utleniania jodków
Organifikacji jodu
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cyklazę adenylanową hamuje
cAMP
Gi
Gy
Fosfodiesteraza
Cyklazę adenylanową hamuje
cAMP
Gi
Gy
Fosfodiesteraza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz zdanie nieprawdziwe
Somatostatyna pobudza wydzielanie tyreotropiny
Gonadoliberyna pobudza wydzielanie lutropiny
Kortykoliberyna pobudza wydzielanie kortykotropiny
Tyreoliberyna pobudza wydzielanie prolaktyny
Zaznacz zdanie nieprawdziwe
Somatostatyna pobudza wydzielanie tyreotropiny
Gonadoliberyna pobudza wydzielanie lutropiny
Kortykoliberyna pobudza wydzielanie kortykotropiny
Tyreoliberyna pobudza wydzielanie prolaktyny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz zdanie nieprawdziwe dotyczące zespołu Cushinga
Jego przyczyną jest nadmierne wydzielanie kortyzolu
Może być wynikiem nadmiernego podawania glikokortykosteroidów
Może być spowodowany nadmiernym wydzielaniem ACTH przez podwzgórze
Charakterystycznym objawem choroby jest otyłość centralna z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej na twarzy i kończyn
Zaznacz zdanie nieprawdziwe dotyczące zespołu Cushinga
Jego przyczyną jest nadmierne wydzielanie kortyzolu
Może być wynikiem nadmiernego podawania glikokortykosteroidów
Może być spowodowany nadmiernym wydzielaniem ACTH przez podwzgórze
Charakterystycznym objawem choroby jest otyłość centralna z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej na twarzy i kończyn
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
Selenu
Miedzi
Cynku
Chromu
5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
Selenu
Miedzi
Cynku
Chromu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jakim narządzie u dorosłego człowieka powstaje większość erytropoetyny
Nadnerczach
Szpiku kostnym
Nerkach
Wątrobie
W jakim narządzie u dorosłego człowieka powstaje większość erytropoetyny
Nadnerczach
Szpiku kostnym
Nerkach
Wątrobie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
SHGB
TBG
Transkortyną
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
SHGB
TBG
Transkortyną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Receptory hormonów hydrofilnych
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Receptory hormonów hydrofilnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do hormonów, pochodnych proopiomelankortyny zaliczamy
Melanotropinę
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Liportopinę
Endorfiny
Do hormonów, pochodnych proopiomelankortyny zaliczamy
Melanotropinę
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Liportopinę
Endorfiny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Metylotransferaza O-katecholowa
Dekarboksylaza dopy
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
Hydroksylaza tyrozynowa
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Metylotransferaza O-katecholowa
Dekarboksylaza dopy
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
Hydroksylaza tyrozynowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory enzymu konwertującego
Inhibitory reniny
Blokery syntezy angiotensynogenu
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory enzymu konwertującego
Inhibitory reniny
Blokery syntezy angiotensynogenu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz odpowiedź prawidłową
Synteza estrogenów jest regulowana przez FSH
Estrogeny mają negatywny wpływ na gęstość tkanki kostnej
Estrogeny są wytwarzane drogą aromatyzacji androgenów i jeśli substratem jest androstendion to powstaje estradiol
Hiperestrogenemia powoduje powstanie obrzęków i przyrost masy ciała
Zaznacz odpowiedź prawidłową
Synteza estrogenów jest regulowana przez FSH
Estrogeny mają negatywny wpływ na gęstość tkanki kostnej
Estrogeny są wytwarzane drogą aromatyzacji androgenów i jeśli substratem jest androstendion to powstaje estradiol
Hiperestrogenemia powoduje powstanie obrzęków i przyrost masy ciała
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz odpowiedź prawidłową
Leptyna pobudza oś podwzgórze- przysadkatarczyca, a NPY hamuje oś podwzgórzeprzysadka- tarczyca
Leptyna hamując NPY sprzyja termogenezie
Receptory dla leptyny są zlokalizowane oprócz podwzgórza w różnych miejscach, co świadczy i jej obwodowym działaniu
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Zaznacz odpowiedź prawidłową
Leptyna pobudza oś podwzgórze- przysadkatarczyca, a NPY hamuje oś podwzgórzeprzysadka- tarczyca
Leptyna hamując NPY sprzyja termogenezie
Receptory dla leptyny są zlokalizowane oprócz podwzgórza w różnych miejscach, co świadczy i jej obwodowym działaniu
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Estrogeny
Nasilają syntezę białek w wątrobie
Nie wywierają wpływu na gospodarkę białkową
W nadmiarze wywołują ujemny bilans azotowy
Nasilają katabolizm białek
Estrogeny
Nasilają syntezę białek w wątrobie
Nie wywierają wpływu na gospodarkę białkową
W nadmiarze wywołują ujemny bilans azotowy
Nasilają katabolizm białek
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Receptor AT1:
Stymuluje syntezę ECM
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
Prawidłowe A B i C
Indukuje proliferację SMC
Receptor AT1:
Stymuluje syntezę ECM
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
Prawidłowe A B i C
Indukuje proliferację SMC
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Objawem występowania guza chromochłonnego nadnercza nie jest
Blednięcie skóry
Napadowa potliwość
Napadowe nadciśnienie
Bradykardia
Objawem występowania guza chromochłonnego nadnercza nie jest
Blednięcie skóry
Napadowa potliwość
Napadowe nadciśnienie
Bradykardia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz prawidłową odpowiedź
Oś kortykoliberyna- adrenokortykotropinakortyzol odgrywa podstawową rolę w odpowiedzi ustroju na stres
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
ACTH wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej pobudza korę nadnerczy do syntezy glikokortykosteroidów
Kortyzol, adrenalina i noradrenalina hamują wydzielanie hormonu melanotropowego
Zaznacz prawidłową odpowiedź
Oś kortykoliberyna- adrenokortykotropinakortyzol odgrywa podstawową rolę w odpowiedzi ustroju na stres
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
ACTH wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej pobudza korę nadnerczy do syntezy glikokortykosteroidów
Kortyzol, adrenalina i noradrenalina hamują wydzielanie hormonu melanotropowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W konwersji pregnenolonu do testosteronu uczestniczą enzymy
Dehydrogenaza 3β- hydroksysteroidowa i Δ5, 4 izomeraza
Dehydrogenaza 17β- hydroksysteroidowa
17α- hydroksylaza i 17,20- liaza
Wszystkie wymienione enzymy
W konwersji pregnenolonu do testosteronu uczestniczą enzymy
Dehydrogenaza 3β- hydroksysteroidowa i Δ5, 4 izomeraza
Dehydrogenaza 17β- hydroksysteroidowa
17α- hydroksylaza i 17,20- liaza
Wszystkie wymienione enzymy