BK 15.1, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
CRH
TRH
Dopamina
Bromokryptyna
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
CRH
TRH
Dopamina
Bromokryptyna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Estrogeny
Nasilają katabolizm białek
W nadmiarze wywołują ujemny bilans azotowy
Nasilają syntezę białek w wątrobie
Nie wywierają wpływu na gospodarkę białkową
Estrogeny
Nasilają katabolizm białek
W nadmiarze wywołują ujemny bilans azotowy
Nasilają syntezę białek w wątrobie
Nie wywierają wpływu na gospodarkę białkową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Histamina
EDRF
Endotelina
Tromboksan
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Histamina
EDRF
Endotelina
Tromboksan
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Objawem występowania guza chromochłonnego nadnercza nie jest
Bradykardia
Blednięcie skóry
Napadowa potliwość
Napadowe nadciśnienie
Objawem występowania guza chromochłonnego nadnercza nie jest
Bradykardia
Blednięcie skóry
Napadowa potliwość
Napadowe nadciśnienie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż zdania prawdziwe
Kortyzol jest inhibitorem fosfolipazy A2, dlatego hamuje biosyntezę leukotrienów, prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów
Kwas acetylosalicylowy jest inhibitorem cyklooksygenaz, dlatego redukuje biosyntezę leukotrienów
Kwas acetylosalicylowy jest inhibitorem cyklooksygenaz, dlatego redukuje biosyntezę leukotrienów, prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów
Kortyzol jest inhibitorem cyklooksygenazy, dlatego redukuje biosyntezę leukotrienów, prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów
Wskaż zdania prawdziwe
Kortyzol jest inhibitorem fosfolipazy A2, dlatego hamuje biosyntezę leukotrienów, prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów
Kwas acetylosalicylowy jest inhibitorem cyklooksygenaz, dlatego redukuje biosyntezę leukotrienów
Kwas acetylosalicylowy jest inhibitorem cyklooksygenaz, dlatego redukuje biosyntezę leukotrienów, prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów
Kortyzol jest inhibitorem cyklooksygenazy, dlatego redukuje biosyntezę leukotrienów, prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz odpowiedź FAŁSZYWĄ
W nadczynności tarczycy należy ograniczyć dostarczanie jodów do organizmu
Hormony tarczycy są transportowane przez TBG
Okres półtrwania T3 w osoczu jest 4- krotnie dłuższy niż T4
Stężenie wolnego fT4 stanowi 0,03% udziału w stężeniu całkowitym, a stężenie fT3 stanowi 0,3% udziału w stężeniu całkowitym
Zaznacz odpowiedź FAŁSZYWĄ
W nadczynności tarczycy należy ograniczyć dostarczanie jodów do organizmu
Hormony tarczycy są transportowane przez TBG
Okres półtrwania T3 w osoczu jest 4- krotnie dłuższy niż T4
Stężenie wolnego fT4 stanowi 0,03% udziału w stężeniu całkowitym, a stężenie fT3 stanowi 0,3% udziału w stężeniu całkowitym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz odpowiedź prawidłową
Hiperestrogenemia powoduje powstanie obrzęków i przyrost masy ciała
Estrogeny są wytwarzane drogą aromatyzacji androgenów i jeśli substratem jest androstendion to powstaje estradiol
Estrogeny mają negatywny wpływ na gęstość tkanki kostnej
Synteza estrogenów jest regulowana przez FSH
Zaznacz odpowiedź prawidłową
Hiperestrogenemia powoduje powstanie obrzęków i przyrost masy ciała
Estrogeny są wytwarzane drogą aromatyzacji androgenów i jeśli substratem jest androstendion to powstaje estradiol
Estrogeny mają negatywny wpływ na gęstość tkanki kostnej
Synteza estrogenów jest regulowana przez FSH
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hormonami bezpośrednio regulującymi wchłanianie H2O w nerce są
Aldosteron i wazopresyna, które są hormonami produkowanymi w podwzgórzu i działającymi na receptory w nerce
Aldosteron, który działa poprzez receptory V1 w cewce zbiorczej nerki
Wazopresyna, ponieważ posiada receptory V2 w cewce zbiorczej nerki
Wazopresyna, ponieważ działa na receptory V1 występujące w nerce i sprzężone z fosfolipazą C
Hormonami bezpośrednio regulującymi wchłanianie H2O w nerce są
Aldosteron i wazopresyna, które są hormonami produkowanymi w podwzgórzu i działającymi na receptory w nerce
Aldosteron, który działa poprzez receptory V1 w cewce zbiorczej nerki
Wazopresyna, ponieważ posiada receptory V2 w cewce zbiorczej nerki
Wazopresyna, ponieważ działa na receptory V1 występujące w nerce i sprzężone z fosfolipazą C
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
Miedzi
Cynku
Selenu
Chromu
5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
Miedzi
Cynku
Selenu
Chromu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do hormonów do których przekaźnikiem drugorzędowych jest cAMP zaliczamy
LH, GH, T3
TRH, GH hCG
LPH, CRH, MSH
ACTH, FSH, TRH
Do hormonów do których przekaźnikiem drugorzędowych jest cAMP zaliczamy
LH, GH, T3
TRH, GH hCG
LPH, CRH, MSH
ACTH, FSH, TRH
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do syntezy katecholamin niezbędny jest
Kwas askorbinowy
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Tetrahydropterydyna
Fosforan pirydoksalu
Do syntezy katecholamin niezbędny jest
Kwas askorbinowy
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Tetrahydropterydyna
Fosforan pirydoksalu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
DHEA przekształca się bezpośrednio głównie w
17β- estriol
Androstendiol
Androstendion
Testosteron
DHEA przekształca się bezpośrednio głównie w
17β- estriol
Androstendiol
Androstendion
Testosteron
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W konwersji pregnenolonu do testosteronu uczestniczą enzymy
Dehydrogenaza 3β- hydroksysteroidowa i Δ5, 4 izomeraza
17α- hydroksylaza i 17,20- liaza
Dehydrogenaza 17β- hydroksysteroidowa
Wszystkie wymienione enzymy
W konwersji pregnenolonu do testosteronu uczestniczą enzymy
Dehydrogenaza 3β- hydroksysteroidowa i Δ5, 4 izomeraza
17α- hydroksylaza i 17,20- liaza
Dehydrogenaza 17β- hydroksysteroidowa
Wszystkie wymienione enzymy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz zdanie prawdziwe
11 β- hydroksylaza przekształca 11- deoksykortyzol w kortyzol
11 β- hydroksylaza przekształca progesteron w 11- deoksykortykosteron
11 β- hydroksylaza przekształca kortykosteron w aldosteron
11 β- hydroksylaza przekształca dehydroepiandrosteron w androstendion
Wybierz zdanie prawdziwe
11 β- hydroksylaza przekształca 11- deoksykortyzol w kortyzol
11 β- hydroksylaza przekształca progesteron w 11- deoksykortykosteron
11 β- hydroksylaza przekształca kortykosteron w aldosteron
11 β- hydroksylaza przekształca dehydroepiandrosteron w androstendion
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kortyzol
Progesteron
Deoksykortykosteron
W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kortyzol
Progesteron
Deoksykortykosteron
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nie jest prawdą, że:
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Nie jest prawdą, że:
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż zdanie prawdziwe
Iloraz stężenia jodku w tarczycy i stężenie tego pierwiastka we krwi jest miarą aktywności transportera I
Konwersję testosteronu do DHT katalizuje 7α- reduktaza
PNMT katalizuje konwersję dopaminy do adrenaliny
Przemiana estronu w estriol zachodzi przy udziale aromatazy
Wskaż zdanie prawdziwe
Iloraz stężenia jodku w tarczycy i stężenie tego pierwiastka we krwi jest miarą aktywności transportera I
Konwersję testosteronu do DHT katalizuje 7α- reduktaza
PNMT katalizuje konwersję dopaminy do adrenaliny
Przemiana estronu w estriol zachodzi przy udziale aromatazy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
Receptory hormonów hydrofilnych
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
Receptory hormonów hydrofilnych
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania