Fiszki: Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Strona 1

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
Pokaż odpowiedź
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
Pokaż odpowiedź
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
Pokaż odpowiedź
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
Pokaż odpowiedź
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
Pokaż odpowiedź
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
Pokaż odpowiedź
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
Pokaż odpowiedź
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
Pokaż odpowiedź
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
Pokaż odpowiedź
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
Pokaż odpowiedź
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
Pokaż odpowiedź
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
Pokaż odpowiedź
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
Pokaż odpowiedź
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
Pokaż odpowiedź
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
Pokaż odpowiedź
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
Pokaż odpowiedź
W miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
Pokaż odpowiedź
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?
Pokaż odpowiedź
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
Pokaż odpowiedź
Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu to należy:
Pokaż odpowiedź
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
Pokaż odpowiedź
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
Pokaż odpowiedź
Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: