Fiszki

Architektura sakralna Europy Środkowej od końca XVI do końca XVII w.

Test w formie fiszek obrazeczki do egzaminu
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 1582 razy
Kościół benedyktynów w Einsiedeln
Bazylika w Sastin-Straze
Katedra w Sankt Gallen
Kościół jezuitów w Lucernie
Kościół cystersów w Zirc
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Kościół benedyktynów w Einsiedeln
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół karmelitów w Eger
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół jezuitów w Koszycach
Kościół benedyktynów w Tihany
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół pijarów w Nitra
Kościół benedyktynów w Einsiedeln
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół jezuitów w Lucernie
Kościół benedyktynów w Tihany
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół Trynitarzy w Bratysławie
Katedra w Sankt Gallen
Bazylika w Sastin-Straze
Kościół cystersów w Zirc
Kościół minorytów w Eger
Kościół cystersów w Zirc
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Kościół pijarów w Nitra
Katedra w Sankt Gallen
Kościół benedyktynów w Tihany
Katedra w Sankt Gallen
Kościół trynitarzy w Bratysławie
Kościół pijarów w Podolińcu
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół minorytów w Eger
Kościół św. Mikołaja w Trnawie
Kościół karmelitów w Eger
Kościół trynitarzy w Bratysławie
Kościół cystersów w Zirc
Kościół jezuitów w Koszycach
Kościół benedyktynów w Tihany
Kościół karmelitów w Eger
Kościół benedyktynów w Einsiedeln
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Bazylika w Sastin-Straze
Kościół św. Mikołaja w Trnawie
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół jezuitów w Lucernie
Kościół minorytów w Eger
Bazylika w Sastin-Straze
Kościół trynitarzy w Bratysławie
Kościół jezuitów w Lucernie
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół pijarów w Nitra
Kościół jezuitów w Koszycach
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół jezuitów w Lucernie
Kościół cystersów w Zirc
Kościół karmelitów w Gyor
Katedra w Sankt Gallen
Kościół benedyktynów w Tihany
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół benedyktynów w Einsiedeln
Kościół benedyktynów w Tihany
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół jezuitów w Koszycach
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół karmelitów w Eger
Kościół św. Mikołaja w Trnawie
Bazylika w Sastin-Straze
Kościół św. Mikołaja w Trnawie
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Kościół minorytów w Eger
Kościół pijarów w Nitra
Kościół karmelitów w Eger
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół karmelitów w Eger
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół cystersów w Zirc
Kościół benedyktynów w Tihany
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół benedyktynów w Einsiedeln
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół jezuitów w Koszycach
Kościół minorytów w Eger
Kościół jezuitów w Lucernie
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Kościół jezuitów w Koszycach
Kościół pijarów w Nitra
Kościół minorytów w Eger
Kościół trynitarzy w Bratysławie
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół karmelitów w Eger
Kościół minorytów w Eger
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół pijarów w Nitra
Kościół św. Ignacego w Gyor
Kościół jezuitów w Koszycach
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Kościół pijarów w Nitra
Katedra św. Ursusa w Solurze
Kościół jezuitów w Lucernie
Bazylika w Sastin-Straze
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół św. Mikołaja w Trnavie
Kościół cystersów w Zirc
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół uniwersytecki w Trnavie
Kościół karmelitów w Gyor
Kościół pijarów w Nitra
Kościół karmelitów w Eger
Kościół pijarów w Podolińcu
Kościół św. Anny w Budapeszcie
Kościół św. Anny w Budapeszcie

Powiązane tematy

#architektura #xviw #xviiw

Inne tryby