Fiszki: Historia Starożytna - Wstęp do historii kultury śródziemnomorskiej

Strona 1

Jak się nazywało (jedyne) Sumeryjskie miasto portowe ?
Pokaż odpowiedź
Z jakiej dynastii pochodził Gilgamesz ?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się sumeryjski odpowiednik tytułu książę ?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się sumeryjski odpowiednik tytuł król?
Pokaż odpowiedź
W jaki sposób Sargon Akadyjski doszedł do władzy ?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywało się państwo Hurytów ?
Pokaż odpowiedź
Państwo Hetytów nazywąło się :
Pokaż odpowiedź
Jak nazywała się stolica państwa hetyckiego ?
Pokaż odpowiedź
Które z podanych poniżej kodeksów istniały naprawdę ?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywała się stolica państwa Hurytów
Pokaż odpowiedź
Ile katarakt znajduje się na Nilu ?
Pokaż odpowiedź
Do której katarakty w okresie największej świetności sięgał Egipt ?
Pokaż odpowiedź
Za panowania której dynastii Egipt przechodził okres największej świetności ?
Pokaż odpowiedź
Gdzie zachowały się inskrypcje mówiące o walkach Egipcjan z Ludami Morza ?
Pokaż odpowiedź
Ile było okresów przejściowych w historii starożytnego Egiptu ?
Pokaż odpowiedź
Podaj w kolejności chronologicznej imiona trzech pierwszych królów Izraela
Pokaż odpowiedź
Podaj datę bitwy pod Kadesz
Pokaż odpowiedź
Podaj datę bitwy pod Opis
Pokaż odpowiedź
Które z dynastii Egipskich określa się mianem Budowniczych Piramid ?
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: