Fiszki

Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).

Test w formie fiszek Łacińskie zasady prawa.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1765 razy
twarde prawo, ale prawo
dura lex, sed lex
prawo nie działa wstecz
lex retro non agit
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia iuris nocet
nie ma winy bez prawa
nullum crimen sine lege
prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze
lex posteriori derogat legi priori
należy wysłuchać dwóch stron sporu
audiatur et altera pars
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
nemo iudex in causa sua
nie można być karanym dwukrotnie w tej samej sprawie
non bis in idem
jeden świadek, żaden świadek
testis unus, testis nullus
nikt nie musi obwiniać samego siebie
nemo tenetur se ipsum accusare