Fiszki

Antyk

Test w formie fiszek Najważniejsze wiadomości o starożytności :)
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 3227 razy
Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
476 n.e
Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, cynizm
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
epikureizm
cynizm
stoicyzm
sceptycyzm
cynizm
Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
Epikur
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
cynizm
sceptycyzm
epikureizm
hedonizm
sceptycyzm
Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?
Stoicyzm
Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
Seneka
stoicyzm
Diogenes z Synopy
cynizm
sceptycyzm
Pyrron z Elidy
Epikur z Samos
epikureizm
Wzorzec postępowania to?
archetyp
Motyw, który powtarza się na przestrzeni wieków to?
topos
Jakie mamy rodzaje mitów?
teogoniczne, kosmogoniczne, antropologiczne, genealogiczne
Wymień funkcje mitów.
sakralna, światopoglądowa, kulturotwórcza, poznawcza

Powiązane tematy

Inne tryby