Antyk, fiszki z języka polskiego

Najważniejsze wiadomości o starożytności :)

Fiszki, Język polski, Matura.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jakie mamy rodzaje mitów?
teogoniczne, kosmogoniczne, antropologiczne, genealogiczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
476 n.e
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wzorzec postępowania to?
archetyp
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
epikureizm
cynizm
hedonizm
sceptycyzm
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
epikureizm
cynizm
hedonizm
sceptycyzm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, cynizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wymień funkcje mitów.
sakralna, światopoglądowa, kulturotwórcza, poznawcza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
sceptycyzm
stoicyzm
epikureizm
cynizm
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
sceptycyzm
stoicyzm
epikureizm
cynizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Motyw, który powtarza się na przestrzeni wieków to?
topos
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
sceptycyzm
Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
Pyrron z Elidy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
Epikur
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?
Stoicyzm