Fiszki: Matura z historii sztuki

Strona 1

Z jakim kierunkiem/epoką w sztuce łączą się artyści?
Pokaż odpowiedź
"Stał się wyrazicielem powabów życia najwyższych warstw społecznych swojej epoki. Stworzył rodzaj malarstwa, który przedstawia rozmowy, zabawy i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu – nazwany później fête champêtre lub fête galante" Podaj nazwisko artysty i kraj, w którym tworzył.
Pokaż odpowiedź
Ambalaż (emballage) to:
Pokaż odpowiedź
Hydria to:
Pokaż odpowiedź
Kromlech to:
Pokaż odpowiedź
Zaznacz nazwy dzieł, które powstały w kręgu mecenatu Piastów.
Pokaż odpowiedź
Wybierz trzech artystów, w twórczości których występował motyw Dawida i Goliata.
Pokaż odpowiedź
Zaznacz trzy poprawne informacje o ołtarzu mariackim Wita Stwosza.
Pokaż odpowiedź
Wybierz nazwy trzech rzeźb wykonanych przez Michała Anioła
Pokaż odpowiedź
Zaznacz nazwy dwóch dzieł, których miejscem eksponowania jest Luwr.
Pokaż odpowiedź
Wpisz obok tytułu każdego z obrazów nazwę techniki, w której to dzieło zostało wykonane.
Pokaż odpowiedź
Połącz dzieła z muzeum, w którym się znajduje.
Pokaż odpowiedź
Sztuka rokoka najbardziej dynamicznie rozwinęła się za panowania
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: