Fiszki

Najważniejsze procesy społeczne

Test w formie fiszek Prawidłowości życia społecznego
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 4603 razy
nazwij proces społeczny:

...........to przyswajanie ról społecznych, zasad postępowania, ideałów i umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie
socjalizacja
nazwij proces społeczny;
..........to proces polegający na zmianie dotychczasowych wzorów działań i kryteriów ocen w sytuacji, gdyż uniemozliwiają one uczestnictwo w życiu zbiorowości.Proces ten dokonuje sie w sytuacji, kiedy jednostka lub grupa styka się z nowym otoczeniem.
przystosowanie
nazwij proces społeczny;
............-określa się uzgodnione działanie zmierzające do osiągnięcia wspólnych celów;rodzi poczucie identyfikacji z zespołem, identyfikacja zaś jest niezbędnym warunkiem współpracy,ponieważ gwarantuje jej tranie w wypadku pojawienia sie konfliktu
współpraca
nazwij proces społeczny;
........... to rywalizacja o osiągnięcie celów lub dóbr, które występują w ograniczonych ilościach(antagonistyczna lub nieantagonistyczna)
współzawodnictwo
nazwij proces społeczny
...............-to przemieszczanie sie ludzi między poszczególnymi szczeblami hierarchii społecznej lub w przestrzeni (pionowa,pozioma)
ruchliwość społeczna
nazwij proces społeczny;
.......................-polega na osłabieniu kontroli społecznej, zaniku jasnych kryteriów oceny moralnej i dużym przyzwoleniu na zachowanie uważane powszechnie za niewłaściwe.Przejawia się wzrostem takich zjawisk jak:alkoholizm narkomania przestępczość i dewiacje seksualne
dezintegracja społeczna
nazwij proces społeczny
...........to po proces, który zachodzi wtedy między grupami społecznymi w sprzeczności interesów, a realizacja aspiracji jednej grupy odbywa sie kosztem drugiej
konflikt społeczny

Powiązane tematy

Inne tryby