Liceum, Technikum, Testy z historii

Testy i quizy z historii. Ten dział zawiera testy z historii starożytnej oraz nowożytnej. Przetestuj swoją wiedzę historyczną.

33

Historia, Liceum, Technikum
2

34

Historia, Liceum, Technikum
3

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyn
Historia, Liceum, Technikum
63
#przemiany #ustrojowe #w #europie #srodkowej #i #wschodniej #rosja #w #xviiw #rzady #piotra #i #prusy #w #drodze #do #mocarstwosci #monarchia #habsburgow #austriackich #austriacka #wojna #o #sukcesje #wojna #siedmioletnia #reformy #marii #teresy #i #jozefa #ii #rosja #katarzyny #ii #wielkiej #

Antyczna Grecja - Historia Polityczna

Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen P
Historia, Liceum, Technikum
60
#historia #polityczna #grecji #starozytnosc #starozytnagrecja

Barok w Europie

między renesansem a barokiem, mistrzowie światła i cienia, literatura, teatr i muzyka, nauka,
Historia, Liceum, Technikum
21
#między #renesansem #a #barokiem #mistrzowie #światła #i #cienia #literatura #teatr #i #muzyka #nauka #

Bitwy i hetmani w XVII wieku

Część przygotowania do sprawdzianu z XVII wieku. Wojny z Rosją, Turcją i Szwecją.
Historia, Liceum, Technikum
28
REKLAMA

Bitwy polskiego średniowiecza

Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
Historia, Liceum, Technikum
32
#daty #historiapolski #bitwy #sredniowiecze

Bitwy powstania listopadowego

Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
Historia, Liceum, Technikum
11
#powstanie #listopadowebitwy #daty #historiapolski #powstanielistopadowe

Bogowie egipscy

Test wiedzy ze znajomości bogów i bóstw starożytnego Egiptu.
Historia, Liceum, Technikum
17
#bogowie #bostwa #starozytnyegipt #egipt

Czasy Saskie

Unia personalna Rzeczpospolitej z Saksonią, Początek wielkiej wojny północnej, sejm Niemy, Spadek międzynarodowego znaczenia Rzeczpospolitej, podwójna elekcja, przemiany gospodarcze w czasach saskich
Historia, Liceum, Technikum
66
#Unia #personalna #Rzeczpospolitej #z #Saksonią #Początek #wielkiej #wojny #północnej #sejm #Niemy #Spadek #międzynarodowego #znaczenia #Rzeczpospolitej #podwójna #elekcja #przemiany #gospodarcze #w #czasach #saskich

Daleki Wschod na poczatku czasow nowozytnych

Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
Historia, Liceum, Technikum
7
#historiadalekiegowschodu #daty #traktaty

Daty Klaudia

Historia, Liceum, Technikum
60
#historia

Dualizm w rozwoju ekonomicznym XVI-XVII Europy

Operon 2 klasa rozszerzenie
Historia, Liceum, Technikum
19

Dynastia Jagiellonów

Historia, Liceum, Technikum
24
#przywileje #daty #władcy #unie #

Dynastie Egipskie

Historia, Liceum, Technikum
30
52
#wojna #druga #światowa #II #działania #zbrojne
REKLAMA

Ekspansja kolonialna Europejczyków od XVI do XVIII wieku

Operon - 2 klasa rozszerzenie
Historia, Liceum, Technikum
14

Feudalizm na poziomie podstawowym

Pytania, które może wykorzystać nauczyciel historii do zrobienia niezapowiedzianej kartkówki
Historia, Liceum, Technikum
9
#Zaczynaj #pisać #dużą #literą #później #małymi

Francja i Anglia XVIII wiek

Historia, Liceum, Technikum
10

Gospodarka Europy w XVI w.

Test z przemian gospodarczych w Europie po wielkich odkryciach geograficznych.
Historia, Liceum, Technikum
12
#Europa #gospodarka #historia

Gospodarka Królestwa Kongresowego

Gospodarka Królestwa Polskiego utowrzonego na Kongresie Wiedeńskim(1814-1815). Geneza powstania. W 1813r. po nieudanej wyprawie Napoleona na Rosję(1812) ziemie Księstwa Warszawskiego zajęły wojska rosyjskie. Faktyczną władzę przejęła Rada Najwyższa T
Historia, Liceum, Technikum
13
#gospodarka #Królestwo #Polskie #Królestwo #Kongresowe

Grecy

Historia i j.polski. NIE PISAC Z POLSKIMI ZNAKAMI JA NIE MAM ICH :D.
Historia, Liceum, Technikum
32
#grecja #grecy #historia

His gr 1

Historia, Liceum, Technikum
14

Historiografia polska w okresie nowożytnym

Historia, Liceum, Technikum
6

Historiografia powszechna XVI-XVIII wieku

dla votre souris dorees ;)
Historia, Liceum, Technikum
14
REKLAMA

Humanizm i odrodzenie we Włoszech. Renesansowe teorie państwa.

dla votre souris dorees :D
Historia, Liceum, Technikum
21

I wojna światowa

Test ze znajomości zagadnień I Wojny Światowej. Daty, wydarzenia i bitwy I Wojny Światowej, sprawdzian wiedzy przed klasówką.
Historia, Liceum, Technikum
12
#iws #iwojnaswiatowa

I Wojna Światowa 3

Sprawdź swoją wiedzę z wojny 1914 - 1918.
Historia, Liceum, Technikum
15
#I #wojna #światowa #wojna #XX

II RP

Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
Historia, Liceum, Technikum
32
#2rp #iirp #daty

Popularne tagi