Test: Longman - Człowiek

Słówka i zwroty z rozdziału Człowiek.

Ćwiczenie ze słówek języka angielskiego. Zawiera 64 słówek.