Powtórka do Egzaminu gimnazjalnego, test z biologii

Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze. Test gimnazjalny z biologii.

Biologia. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Ocena:3 - 18 głosów

Pytania zawarte w teście