rozdział I, test z języka angielskiego

Zagadnienia do kolokwium. Test dla studentów z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 148 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: rozdział I