Test: Aminokwasy - nazewnictwo

Test ze skrótów nazw aminokwasów. Test dla studentów z biologii.

Biologia. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA