KWASY, ZASADY, test z chemii

Test sprawdzające wiedzę z zakresu kwasów i zasad . Test gimnazjalny z chemii.

Chemia. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: KWASY, ZASADY