Przywileje szlacheckie, test z historii

Trzeba rozpoznać przywilej po słowach kluczach/ czasem fragmentów przywilejów Należy podać w następującej kolejności: rok, miejsce, władce (ów), którzy przywilej nadali, np.:1505, Radom, Aleksander I Jagiellończyk Test dla liceum z historii.

Historia. Test składa się z 21 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście