Test: Słówka japońskie (2)

Słówka z książki "Japoński. Mów, pisz, czytaj", z rozdziału 7-mego.

Język japoński. Test składa się z 49 pytań.