Test: Test z pierwiastków chemicznych. (Wszystkich)

Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.

Chemia. Test składa się z 78 pytań.