Test: Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej. Test maturalny z WOSu.

WOS. Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA