Poczet królów Polskich, test z historii

Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736 Test dla liceum z historii.

Historia. Test składa się z 32 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: Poczet królów Polskich