Geografia: Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię

Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię

Statystyki testu
ziomek

Sprawdź też podobne testy

20 Testy i quizy Geografia, Matura
Doskonały

Pytania zawarte w teście

Jak inaczej nazywamy lodowiec kontynentalny?
Długie i kręte wały to:
Jedno z pojęć jest efektem działalności lodowca górskiego; jakie?
Forma zwisająca ze stropu jaskiń to:
Jak nazywa się najdłuższa jaskinia świata?
Zaznacz poprawnie poukładane chronologicznie orogenezy.
Jak nazywa się podsuwanie jednej płyty litosfery pod drugą?
Która para gleb jest tylko astrefowa?
Która wydma występuje na obrzeżach pustyń?
Źródła krasowe to inaczej:
Zaraz nad hipocentrum:
Jaki wulkan zasypał m.in. miasto Stabie?
Prądy cieplne pochodzące z wnętrza Ziemi to inaczej, prądy:
Erupcja to:
Dolina powstała w wyniku działalności rzek to: