Fizyka - termodynamika dla gimnazjalistów, test z fizyki

Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne. Test gimnazjalny z fizyki.

Fizyka. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA