Test: Antyczna Grecja - Historia Polityczna

Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen Peloponeskich oraz podbojów Aleksandra Macedońskiego. Test dla liceum z historii.

Historia. Test składa się z 60 pytań.

REKLAMA

Materiały powiązane z testem: Antyczna Grecja - Historia Polityczna