Test: Środki stylistyczne cz. 2

Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.

Język polski. Test składa się z 23 pytań.