sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyjska, test z historii sztuki

sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyńska i bizantynizująca; Test maturalny z historii sztuki.

Historia sztuki. Test składa się z 19 pytań.

REKLAMA
Ocena:2 - 8 głosów

Pytania zawarte w teście