Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Procesy EgzogeniczneTest Procesy EgzogeniczneŁawica to inaczej:
Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Akumulacja pyłu występuje na:
Test Procesy EgzogeniczneNiszcząca działalność morza to inaczej:
Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Nauka Procesy EgzogeniczneZaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Test Procesy EgzogeniczneCo to jest denudacja?
Wietrzenie to:
Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Test Procesy EgzogeniczneZależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Test Procesy EgzogeniczneZaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Jak inaczej nazywają się mutony?
Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?