Geografia: Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Statystyki testu
ola.ika

Sprawdź też podobne testy

15 Testy i quizy Geografia, Ogólny
Dobry

Pytania zawarte w teście

Ławica to inaczej:
Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Akumulacja pyłu występuje na:
Niszcząca działalność morza to inaczej:
Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Co to jest denudacja?
Wietrzenie to:
Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Jak inaczej nazywają się mutony?
Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?