Test: Genetyka, podstawowe definicje

Pytania oparte o książkę "Puls Życia" do klasy III

Biologia. Test składa się z 27 pytań.