Kolokwium z OWI PWr, test z prawa

Kolokwium 13.12.2013 z przedmiotu ochrona własności intelektualnej. Sem.3 MBM, PWr. Test dla studentów z prawa.

Prawo. Test składa się z 135 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście