Test: Czasowniki nieregularne - Participe passé

wpisz czasownik w formie przeszłej

20 pytań Język francuski Amania

Materiały powiązane z testem: