Test: OWIP Część 3

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

Prawo. Test składa się z 20 pytań.