Imiesłowy, test z języka polskiego

Imiesłowy - ćwiczenia. Krótki test wiedzy z imiesłowów. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego. Test wiedzy online z języka polskiego.

Język polski. Test składa się z 8 pytań.

REKLAMA
Ocena:3 - 5 głosów

Pytania zawarte w teście