Test: Imiesłowy

Imiesłowy - ćwiczenia. Krótki test wiedzy z imiesłowów. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.

Język polski. Test składa się z 8 pytań.