Test: Pollution and the environment - słówka

Słówka dotyczące zanieczyszczania środowiska. ;)

Język angielski. Test składa się z 9 pytań.