Pojęcia- powtórka, test z historii sztuki

Witajcie test obejmuje pojęcia z zakresu historii sztuki. Opracowania haseł są zaczerpnięte z "Uniwersalnego leksykonu sztuki" wyd. MUZA SA. Niektóre również z wikipedii. Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać z małej litery, z dużej będą traktowane jako błąd. Test maturalny z historii sztuki.

Historia sztuki. Test składa się z 80 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 7 głosów

Pytania zawarte w teście