Powtórka z historii sztuki, test z historii sztuki

Odpowiedzi: małe litery, po przecinku, z odstępami, jeśli w pytaniu nie podano "imię i nazwisko" to w miejscu autor/architekt należy wpisać samo nazwisko. Ponadto nie należy się wściekać, jeśli wpisało się dobrą odpowiedź, a zaznaczyło ją jako niepoprawną, niestety taki urok tych testów. Test maturalny z historii sztuki.

Historia sztuki. Test składa się z 48 pytań.

REKLAMA
Ocena:4 - 2 głosów

Pytania zawarte w teście