Biologia: Układ krwionośny człowieka

test ten zawiera ogólną tematykę związaną z budową i funkcjonowaniem układu krwionośnego człowieka

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

10 Testy i quizy Biologia, Liceum / Technikum
Dobry
25 Testy i quizy Biologia, Matura
Dobry
20 Testy i quizy Biologia, Matura
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Prawy przedsionek od lewego oddziela:
Najcieńszymi naczyniami krwionośnymi są:
Erytrocyty to jedne z ......................:
Serce od wewnątrz wyścieła:
Dla krzepnięcia krwi niezwykle ważna jest witamina......:
Serce człowieka składa się z 2 zasadniczych części:
Elastyczność i grubość ścian to cecha:
Ściany naczyń krwionośnych składają się z .... warstw:
Mały obieg krwi rozpoczyna się w:
Jedyną tętnicą transportującą krew żylną jest:
Charakterystycznymi cechami tylko dla komórek mięśnia sercowego są:
Eozynofile, bazofile i monocyty to przedstawiciele:
Lewy przedsionek od lewej komory oddziela zastawka:
Substancja odpowiedzialna za katalizowanie reakcji prowadzącej do powstania trombiny z protrombiny, nazywana inaczej tromboplastyną osoczową to:
Tlenek węgla (IV) we krwi może przenosić się pod postacią: