Układ krwionośny człowieka

test ten zawiera ogólną tematykę związaną z budową i funkcjonowaniem układu krwionośnego człowieka

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Układ krwionośny człowiekaTest Układ krwionośny człowiekaPrawy przedsionek od lewego oddziela:
Najcieńszymi naczyniami krwionośnymi są:
Erytrocyty to jedne z ......................:
Serce od wewnątrz wyścieła:
Dla krzepnięcia krwi niezwykle ważna jest witamina......:
Serce człowieka składa się z 2 zasadniczych części:
Elastyczność i grubość ścian to cecha:
Ściany naczyń krwionośnych składają się z .... warstw:
Test Układ krwionośny człowiekaMały obieg krwi rozpoczyna się w:
Jedyną tętnicą transportującą krew żylną jest:
Charakterystycznymi cechami tylko dla komórek mięśnia sercowego są:
Eozynofile, bazofile i monocyty to przedstawiciele:
Lewy przedsionek od lewej komory oddziela zastawka:
Substancja odpowiedzialna za katalizowanie reakcji prowadzącej do powstania trombiny z protrombiny, nazywana inaczej tromboplastyną osoczową to:
Nauka Układ krwionośny człowiekaTest Układ krwionośny człowiekaTlenek węgla (IV) we krwi może przenosić się pod postacią: