Historia sztuki: Typy świątyń greckich

Typ małej świątyni greckiej w której kolumny ustawiono zarówno od frontu przed antami jak i od strony tylnej przykładem może być świątynia Nike Apteros (bezskrzydłej) na Akropolu w Atenach

Statystyki testu
carówna

Pytania zawarte w teście

typ greckiej świątyni związanej z kultem słońca pozbawionej przykrycia (np Olimpiejon w Atenach)
świątynia którą otacza podwójna kolumnada np. Świątynia Artemidy w Efezie
świątynia otoczona jedną kolumnadą
typ świątyni gdzie przed pronaosem ustawione są cztery kolumny wysunięte przed antami
typ świątyni w której w mur naosu wpuszczony został rząd półkolumn, lub brak jest kolumnady wewnętrznej
kolumnada zastała w tym typie świątyni zastąpiona półkolumnami ustawionymi przy ścianach celli
typ świątyni z występem ścian bocznych u jej szczytu uformowanych w kształt filara
świątynia w której występują występy ścian bocznych zarówno od frontu jak i od tyłu budowli
typ świątyni na planie centralnym gdzie naos otoczony został kolumnadą (np. św Ateny w Delfach)
mała świątynia grecka której kolumny ustawiono zarówno od frontu przed antami jak i od strony tylnej (np. świątynia Nike Apteros na Akropolu w Atenach)
świątynia na planie koła, otoczona kolumnadą przykrytą dachem,bez celli
świątynia która posiada w planie 5 rzędów kolumn
świątynia która posiada w planie 6 rzędów kolumn
świątynia która posiada w planie 7 rzędów kolumn
świątynia która posiada w planie 8 rzędów kolumn
świątynia która posiada w planie 9 rzędów kolumn
świątynia która posiada w planie 10 rzędów kolumn