Test, Historia sztuki: Typy świątyń greckich

Typ małej świątyni greckiej w której kolumny ustawiono zarówno od frontu przed antami jak i od strony tylnej przykładem może być świątynia Nike Apteros (bezskrzydłej) na Akropolu w Atenach

Poziom: Ogólny

Rozpocznij test

Statystyki testu

Reklama

nowekreacje Image Banner 300 x 250

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście