Historia: Daty - powszechna, Polski

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

20 Testy i quizy Historia, Ogólny
Doskonały
33 Testy i quizy Historia, Ogólny
Przeciętny
20 Testy i quizy Historia, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

prawa Drakona
reformy Solona
reformy Klejstenesa
tyrania Pizystrata i jego synów
rządy Perykesa
pierwsze igrzyska
powstanie w Milecie
bitwa pod Maratonem
bitwa pod Termopilami i Salaminą
bitwa pod platejami
pokój kaliasa
wojna peloponeska
pokój królewski (sparta hegemonem)
bitwa pod cheroneją (macedonia hegemonem)
panowanie aleksandra wielkiegoq
bitwa pod issos
bitwa pod gaugamelą
powstanie rzymu
zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
najazd Akkadyjczyków na Sumer (państwa Sargona Wielkiego)
panowanie Hammurabiego
zburzenie Niniwy (koniec Asyrii)
Nabuchodonozor niszczy Jerozolimę, niewola babilońska
Cyrus II zdobywa Babilon
rzym republiką
trybun ludowy, secesja plebejuszy
koniec podboju italii przez rzyn
i wojna punicka
2 wojna punicka
3 wojna punicka
podbicie macedonii przez rzym
bitwa pod akcjum
i triumwirat
idy marcowe
2 triumwirat
edykt karakalli
edykt mediolański
założenie konstantynopola
katolicyzm religią panującą
bitwa pod adrianopolem (klęska cesarza walensa w starciu z gotami)
alaryk zdobywa rzym
upadek rzymu
chrzest chlodwiga
państwo samona
ucieczka mahometa
podbój hiszpanii przez arabów
śmierc leszka bialego, poczatek rozdrobnienia
bitwa pod poitiers
pepin krótki królem franków (początek dynastii karolingów)
utworzenie państwa kościelnego i koronacja pepina krótkiego
koronacja karola wielkiego
smierc karola wielkiego
traktat w verdun
chrzest bułgarii
załozenie klasztoru w cluny
koniec dynastii karolingów w niemczech
bitwa na lechowym polu
koronacja ottona i
chrzest danii
chrzest węgier
koronacja stefana i świętego
chrzest rusi
hugo kapet królem francji
schizma wschodnia
zdobycie jerozolimy przez turków seldzukow
dictatus papae
walka o inwestyturę
canossa henryka iv
i wyprawa krzyzowa
2 wyprawa krzyzowa
3 wyprawa
4 wyprawa
5 wyprawa
vi wyprawa
vii wyprawa
wyprawa dziecieca
wielkie bezkrolewie w niemczech
mord na tomaszu beckecie
utworzenie marchii brandenburskiej
upadek krolestwa jerozolimskiego
wojna stuletnia
złota bulla karola iv (7 elektorów)
unia kalmarska
wybuch powstania husyckiego w czechach
spalenie na stosie joanny darc
bitwa na kulikowym polu
bitwa pod azincourt
wojna dwóch róż
upadek konstantynopola
upadek grenady, wyprawa kolumba
ruchoma czcionka gutenberga
utrata grodów i milska i łużyc (koalicja jarosława mądrego i konrada ii)
najazd brzetysława - utrata śląska
bolesław śmiały
koronacja śmiałego
herman
obrona głogowa
podbój pomorza przez krzywoustego
krzywousty składa hołd cesarzowi
wygnanie władysława wygnańca
bolesław kędzierzawy składa hołd cesarzowi barbarossie
mieszko stary obejmjuje seniorat
zjazd w łęczycy
legnica
2 najazd tatarów
podboj prus
smierc henryka iv probusa
koronacja przemysla ii
koronacja wacława ii
wygasniecie dynastii przemyslidow
atak brandenburgii na gdansk
bunt wojta alberta
3 najazd tatarow
lokietek opanowuje poznan i wielkopolske (zarzaca wielkopolska i malopolska)
przymierze z litwa
i wojna z krzyzakami
bitwa pod plowcami
uklad z karolem robertem - zapowiedz uni polsko-wegierskiej
inkorporacja slaska do czech, karol iv
kazimierz wielki holduje mazowsze
rezygnacja karola iv z mazowsza w zamian za uznanie zholdowanych ksiestw slaskicg
przywilej koszycki
przywilej dla duchowienstwa, ludwik wegierski
jadwiga
unia w krewie
unia wilensko-radomska
wielka wojna z krzyzakami
unia w horodle
władysław królem węgier
warna
kazimierz jagiellonczyk
przywilej nieszawski
1 sejm polski
jan olbracht w moldawii
mielnicki
bitwa pod orsza
uklad wiedenski
mohacz
pokoj wieczysty z turcja
dominium maris baltici
wojna o inflanty
zygmunt iii waza
unia brzeska
detronizacja zygmunta iii z tronu szwedzkiego
kircholm
kluszyn
rokosz zebrzydowskiego
ugoda w hadziaczu
ugoda w perejesławiu
traktaty welawsko-bydgoskie
pierwsze liberum veto
traktat 3 czarnych orlow
panowanie augusta iii wettina
sejm konwokacyjny
pokoj grzymułtowskiego
rozejm w andruszowie
pokoj w sztumskiej wsi
wojna smoleńska i pokoj w polanowie
wojna polsko-szwedzka i rozejm w starym targu
powstanie legionow polskich we wloszech
powstanie ksiestwa warszawskiego
bitwa pod raszynem
da gama odkrywa droge morska do indii
magellan okraza swiat
wojny rel w niemczech zakonczone pokojem w augsburgu
kleska niezwyciezonej armady
reforma kalendarza grzegorza xiii
bitwa pod lutzen
sciecie karola stuarta - anglia republika
proklamowanie imperium rosyjskiego
wojna o sukcesje autriacka
kasacja zakonu jezuitow
napoleon cesarzem
podboj wloch przez napoleona
wyprawa napoleona do egiptu
zwiazek reński
bitwa narodow pod lipskiem
spisek wysockiego
wolnomularstwo polskie -walerian lukasinski
związek wolnych polaków
towarzystwo patriotyczne
bitwa pod stoczkiem
waterloo
niepodleglosc belgii
niepodleglosc grecji
zwiazek celny
drugie cesarstwo we francji
wojna francusko-austriacka
wojna francusko-pruska
zwizek polnocnoniemiecki
wojna prusko-autriacka
przymierze niemiecko-autriackie
trojprzymierze
kulturkampf
porozumienie francusko-rosyjskie
entente cordiale
rosyjsko-angielskie porozumienie