Daty - powszechna, Polski

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskiprawa Drakona
reformy Solona
reformy Klejstenesa
tyrania Pizystrata i jego synów
rządy Perykesa
Test Daty - powszechna, Polskipierwsze igrzyska
Test Daty - powszechna, Polskipowstanie w Milecie
Test Daty - powszechna, Polskibitwa pod Maratonem
bitwa pod Termopilami i Salaminą
bitwa pod platejami
Nauka Daty - powszechna, Polskipokój kaliasa
wojna peloponeska
Test Daty - powszechna, Polskipokój królewski (sparta hegemonem)
bitwa pod cheroneją (macedonia hegemonem)
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskipanowanie aleksandra wielkiegoq
bitwa pod issos
bitwa pod gaugamelą
powstanie rzymu
zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
najazd Akkadyjczyków na Sumer (państwa Sargona Wielkiego)
Test Daty - powszechna, Polskipanowanie Hammurabiego
zburzenie Niniwy (koniec Asyrii)
Nabuchodonozor niszczy Jerozolimę, niewola babilońska
Cyrus II zdobywa Babilon
Test Daty - powszechna, Polskirzym republiką
trybun ludowy, secesja plebejuszy
koniec podboju italii przez rzyn
i wojna punicka
Test Daty - powszechna, Polski2 wojna punicka
3 wojna punicka
podbicie macedonii przez rzym
bitwa pod akcjum
i triumwirat
Nauka Daty - powszechna, Polskiidy marcowe
2 triumwirat
Test Daty - powszechna, Polskiedykt karakalli
edykt mediolański
założenie konstantynopola
katolicyzm religią panującą
bitwa pod adrianopolem (klęska cesarza walensa w starciu z gotami)
alaryk zdobywa rzym
upadek rzymu
Test Daty - powszechna, Polskichrzest chlodwiga
państwo samona
ucieczka mahometa
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskipodbój hiszpanii przez arabów
śmierc leszka bialego, poczatek rozdrobnienia
bitwa pod poitiers
Test Daty - powszechna, Polskipepin krótki królem franków (początek dynastii karolingów)
utworzenie państwa kościelnego i koronacja pepina krótkiego
Test Daty - powszechna, Polskikoronacja karola wielkiego
smierc karola wielkiego
traktat w verdun
chrzest bułgarii
załozenie klasztoru w cluny
koniec dynastii karolingów w niemczech
bitwa na lechowym polu
koronacja ottona i
chrzest danii
chrzest węgier
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskikoronacja stefana i świętego
chrzest rusi
hugo kapet królem francji
schizma wschodnia
zdobycie jerozolimy przez turków seldzukow
Nauka Daty - powszechna, Polskidictatus papae
walka o inwestyturę
canossa henryka iv
i wyprawa krzyzowa
2 wyprawa krzyzowa
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polski3 wyprawa
4 wyprawa
5 wyprawa
vi wyprawa
vii wyprawa
wyprawa dziecieca
wielkie bezkrolewie w niemczech
mord na tomaszu beckecie
utworzenie marchii brandenburskiej
upadek krolestwa jerozolimskiego
wojna stuletnia
złota bulla karola iv (7 elektorów)
unia kalmarska
wybuch powstania husyckiego w czechach
Test Daty - powszechna, Polskispalenie na stosie joanny darc
bitwa na kulikowym polu
bitwa pod azincourt
wojna dwóch róż
upadek konstantynopola
upadek grenady, wyprawa kolumba
ruchoma czcionka gutenberga
utrata grodów i milska i łużyc (koalicja jarosława mądrego i konrada ii)
najazd brzetysława - utrata śląska
bolesław śmiały
koronacja śmiałego
herman
obrona głogowa
podbój pomorza przez krzywoustego
Nauka Daty - powszechna, Polskikrzywousty składa hołd cesarzowi
wygnanie władysława wygnańca
bolesław kędzierzawy składa hołd cesarzowi barbarossie
mieszko stary obejmjuje seniorat
Test Daty - powszechna, Polskizjazd w łęczycy
legnica
2 najazd tatarów
podboj prus
smierc henryka iv probusa
koronacja przemysla ii
koronacja wacława ii
wygasniecie dynastii przemyslidow
atak brandenburgii na gdansk
bunt wojta alberta
Test Daty - powszechna, Polski3 najazd tatarow
lokietek opanowuje poznan i wielkopolske (zarzaca wielkopolska i malopolska)
przymierze z litwa
Test Daty - powszechna, Polskii wojna z krzyzakami
bitwa pod plowcami
uklad z karolem robertem - zapowiedz uni polsko-wegierskiej
inkorporacja slaska do czech, karol iv
Test Daty - powszechna, Polskikazimierz wielki holduje mazowsze
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskirezygnacja karola iv z mazowsza w zamian za uznanie zholdowanych ksiestw slaskicg
przywilej koszycki
przywilej dla duchowienstwa, ludwik wegierski
jadwiga
unia w krewie
unia wilensko-radomska
wielka wojna z krzyzakami
unia w horodle
władysław królem węgier
warna
Test Daty - powszechna, Polskikazimierz jagiellonczyk
przywilej nieszawski
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polski1 sejm polski
jan olbracht w moldawii
mielnicki
bitwa pod orsza
uklad wiedenski
mohacz
pokoj wieczysty z turcja
Test Daty - powszechna, Polskidominium maris baltici
wojna o inflanty
zygmunt iii waza
Nauka Daty - powszechna, Polskiunia brzeska
Test Daty - powszechna, Polskidetronizacja zygmunta iii z tronu szwedzkiego
kircholm
kluszyn
rokosz zebrzydowskiego
ugoda w hadziaczu
ugoda w perejesławiu
Test Daty - powszechna, Polskitraktaty welawsko-bydgoskie
pierwsze liberum veto
traktat 3 czarnych orlow
panowanie augusta iii wettina
sejm konwokacyjny
pokoj grzymułtowskiego
rozejm w andruszowie
pokoj w sztumskiej wsi
wojna smoleńska i pokoj w polanowie
wojna polsko-szwedzka i rozejm w starym targu
Test Daty - powszechna, Polskipowstanie legionow polskich we wloszech
powstanie ksiestwa warszawskiego
Test Daty - powszechna, Polskibitwa pod raszynem
da gama odkrywa droge morska do indii
magellan okraza swiat
wojny rel w niemczech zakonczone pokojem w augsburgu
kleska niezwyciezonej armady
reforma kalendarza grzegorza xiii
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskibitwa pod lutzen
sciecie karola stuarta - anglia republika
proklamowanie imperium rosyjskiego
wojna o sukcesje autriacka
kasacja zakonu jezuitow
napoleon cesarzem
Test Daty - powszechna, Polskipodboj wloch przez napoleona
wyprawa napoleona do egiptu
zwiazek reński
bitwa narodow pod lipskiem
spisek wysockiego
wolnomularstwo polskie -walerian lukasinski
Nauka Daty - powszechna, PolskiTest Daty - powszechna, Polskizwiązek wolnych polaków
towarzystwo patriotyczne
bitwa pod stoczkiem
waterloo
niepodleglosc belgii
niepodleglosc grecji
zwiazek celny
drugie cesarstwo we francji
wojna francusko-austriacka
wojna francusko-pruska
zwizek polnocnoniemiecki
wojna prusko-autriacka
przymierze niemiecko-autriackie
trojprzymierze
kulturkampf
Test Daty - powszechna, Polskiporozumienie francusko-rosyjskie
Test Daty - powszechna, Polskientente cordiale
rosyjsko-angielskie porozumienie