Test: Crimes - vocabulary

Test ze słówek dotyczących przestępstw i przestępczości.

Język angielski. Test składa się z 41 pytań.