Działania zbrojnie w czasie II wojny światowej

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejTest Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejRząd amerykański w marcu 1941 roku daje zgodę prezydentowi Rooseveltowi do udzielenia pomocy zbrojnej oraz materialnej krajom walczącym z Niemcami. O jaki akt chodzi?
Termin określający okres od 3 IX 1939 roku, kiedy to Anglia i Francja wypowiada wojnę Niemcom, nie podejmując jednak żadnych działań zbrojnych. Nazywana również śmieszną, bądź siedzącą. O jaką wojnę chodzi?
Tę taktykę stosowali Amerykanie na Pacyfiku. Polegała na zdobywaniu japońskich wysp po kolei, wyspa za wyspą, nie zaś od razu całego archipelagu. O jaką taktykę chodzi?
Linia obrony na granicy fińsko-radzieckiej, wbrew założeniom Stalina, trudna do sforsowania.
Dyrektywa wydana przez Rydza-Śmigłego 17 IX 1939 roku, która zakazywała wojskom polskim ataku na ZSRR. Jaka to dyrektywa?
Działania zbrojne prowadzone przez Niemcy na terenach ZSRR i Finlandii są określane mianem..
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowej"Fall Weiss" to plan ataku III Rzeszy zakładający wojnę błyskawiczną na jakie państwo?
"Barbarossa" to plan ataku III Rzeszy, który rozpoczął się 22 VI 1944 roku, na jakie państwo?
Pod jakim kryptonimem kryje się operacja lądowania Aliantów w Normandii z 6 VI 1944 roku?
Kto był twórcą planu "Market Garden" zakładającego zdobycie przed świętami Bożego Narodzenia mostów na Renie? (wpisz nazwisko)
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejKryptonim planu ataku ZSRR na Niemcy z terenów Białorusi to..
Nauka Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejJak nazywał się tajny projekt budowy bomby atomowej, realizowanego na zlecenie rządu USA?
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejPodaj datę najazdu Niemiec na Danię i Norwegię. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę najazdu Niemiec na Holandię i Belgię. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę najazdu Niemiec na Anglię. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę najazdu Niemiec na ZSRR. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejPodaj datę rozpoczęcia bitwy pod Stalingradem. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę wkroczenia wojsk sowieckich do RP. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę bitwy nad Bzurą. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Kiedy rozpoczęła się konferencja w Poczdamie? (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Kiedy rozpoczęła się konferencja w Teheranie? (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Kiedy podpisano Deklarację Stanów Zjednoczonych? (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Kiedy wojska japońskie zaatakowały Pearl Harbor? (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Nauka Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejTest Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejPodaj datę ofensywy Aliantów w Normandii. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejPodaj datę kapitulacji Japonii w wojnie z USA. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Nauka Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejPodaj datę kapitulacji Warszawy. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę kapitulacji Francji. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejKiedy podpisano Kartę Atlantycką? (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę desantu Aliantów na Sycylię. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę zdobycia Monte Cassino. (forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
Podaj datę zawarcia "Paktu Trzech".(forma zapisu to, np. 21 XI 1993 )
W którym roku była bitwa pod Midway?
W którym roku była bitwa pod Kruskiem?
W którym roku była bitwa pod Wizną?
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejW którym roku była bitwa pod Falaise?
Kto był dowódcą Armii "Karpaty"?
Kto był dowódcą Armii "Poznań"?
Kto był dowódcą Armii "Łódź"? ( Łódź wymiata! )
Kto był dowódcą Armii "Pomorze"?
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejKto był dowódcą Armii "Kraków"?
Kto był dowódcą Armii "Prusy"?
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejMiastem, które broniło się około 900 dni był..
Kto był dowódcą formacji Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich? (wpisz imię i nazwisko)
Kto był dowódcą formacji Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich? (wpisz imię i nazwisko)
Kto był dowódcą formacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie"? (wpisz imię i nazwisko)
Kto był dowódcą formacji Armia "Poznań"? (wpisz imię i nazwisko)
Akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy w Karlhorst pod Berlinem podpisał w nocy z 8 na 9 maja 1945 r.
Pakt Trzech w 1939 roku podpisały:
(wypisz państwa w odstępie spacji w kolejności alfabetycznej)
Test Działania zbrojnie w czasie II wojny światowejKarta Atlantycka została podpisana przez Roosevelta i Churchilla
Tak zwana linia Gustawa broniła: