Inne: Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy cz.1

Jest to test sprawdzający stan przyswojonej na kursie wiedzy, skierowany do strażaków posiadających certyfikat z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Statystyki testu
wlochos

Sprawdź też podobne testy

9 Testy i quizy Inne, Szkoła podstawowa
Dobry
198 Testy i quizy Inne, Ogólny
Dobry

Pytania zawarte w teście

Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:
Spowolnienie narastania objawów wstrząsu możesz uzyskać:
Drgawki mogą występować przy:
Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
Hipoglikemia to stan:
Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:
Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:
Prawidłowa kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:
1) wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;
2) ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
3) wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
4) wezwiesz pogotowie ratunkowe i straż pożarną
5) opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.
Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy, podejrzewasz:
Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:
Przy porażeniu prądem i odłączeniu źródła napięcia pierwszą czynnością przy poszkodowanym jest:
Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to: 1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji; 2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu; 3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia; 4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną; 5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody. Prawidłowa odpowiedź to:
Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:
Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:

U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw, (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie poszkodowanego:
Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach – desce, powinny być spełnione określone warunku. Wskaż wśród niżej wymienionych twierdzeń błędne:
Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże . Powiadamiasz pogotowie ratunkowe, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności: