WOS: Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego

Z okazji zbliżającej się matury. Temat dość trudny, więc warto powtórzyć/poznać.
więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/Udzial,wojska,w,misjach,stabilizacyjnych,i,pokojowych,9162.html

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

14 Testy i quizy WOS, Gimnazjum
Doskonały

Pytania zawarte w teście

W ilu misjach pokojowych i stabilizacyjnych obecnie uczestniczy WP (wojsko polskie)?
Ile kontyngentów wojskowych utworzyło wojsko polskie?
W jakich krajach Bliskiego Wschodu Polska utworzyła kontyngenty? ( alfabetycznie spacja bez przecinka)
W jaki sposób państwa członkowskie UE i NATO decydują o operacjach pokojowych?
Decyzje w zakresie misji pokojowych ONZ są podejmowane poprzez przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji większością ... głosów, przy braku veta ze strony ... ( liczba spacja kogo)
Kto i na wniosek kogo postanawia O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa oraz o przedłużeniu lub skróceniu ich pobytu? ( kto spacja na wniosek kogo)
W jakich krajach znajdują się obecnie jednostki wojska polskiego? (alfabetycznie spacja bez przecinka)
Gdzie w Afryce miała Polska swój kontyngent wojskowy w czerwcu 2006 roku?
Rozwiń skrót PKW ( w kontekście tego tematu rzecz jasna;))
W którym kraju odbywa się misja pokojowa UNIFIL?
W którym kraju odbywa się misja pokojowa KFOR?
W którym kraju odbywa się misja pokojowa ISAF?
W którym kraju odbywała się misja pokojowa NATO SFOR, której sukcesorem jest EUROFOR pod dowództwem UE?
Rozwiń skrót UNDOF
Kto jest obecnym Ministrem Obrony Narodowej?