Polska scena polityczna po 1989, test z WOSu

Najważniejsze postacie, symbole, nazwy, partie i daty dotyczące polskiej sceny politycznej po roku 1989. Proszę o wpisywanie odpowiedzi DRUKOWANYMI LITERAMI a dat w formacie DD/MM/RRRR.
Powodzenia:) Test maturalny z WOSu.

WOS. Test składa się z 32 pytań.

REKLAMA
Ocena:1 - 4 głosów

Pytania zawarte w teście