Alkany, alkeny, alkiny

wzory alkanów, alkenów, alkinów

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Alkany, alkeny, alkinyTest Alkany, alkeny, alkinywzór propenu:
napisz wzór heksenu
napisz wzór propynu
wzór metanu:
napisz wzór butanu
napisz wzór etylenu
napisz wzór acetylenu
napisz wzór propanu