Przywileje szlacheckie - Vademecum Operon, test z historii

Test przygotowany na podstawie "Vademecum" z historii wyd. Operon. Test gimnazjalny z historii.

Historia. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście