Historia: System wersalski

Pytania dotyczące kształtowania się ładu wersalskiego w Europie. Dobra powtórka do matury. Zapraszam!!

Statystyki testu

Pytania zawarte w teście

Ile państw spotkało się w Paryżu w styczniu 1919 roku, aby ustalić porządek polityczny po I wojnie światowej?
Czy przedstawiciele Rosji radzieckiej byli obecni na konferencji pokojowej?
Który z przedstawicieli tzw. "Grubej Trójki" był brytyjskim premierem?
Które państwo starało się maksymalnie osłabić Niemcy?
Przedstawiony na zdjęciu polityk, inicjator założenia Ligi Narodów to:
Traktat pokojowy z Niemcami podpisano w Wersalu dnia: