Test: Phrasal verbs: TURN

Test dotyczący typowych, przydatnych połączeń czasownika "turn" z "in", "out", "away", itp.
W odpowiedzi podajemy tylko phrasals z turn!

Ćwiczenie ze słówek języka angielskiego. Zawiera 30 słówek.