geografia - klasa 1 i 2 gimnazjum

ogólny test sprawdzający najważniejsze wiadomości z zakresu podstawy programowej dla 1 i 2 klasy gimnazjum.

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumTest geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumSkala przedstawiana w postaci prostego odcinka z zaznaczonymi jednostkami miary liniowej to:
Wymień wszystkie planety Układu Słonecznego, zaczynając od tej położonej najbliżej Słońca (planeta1, planeta2, planeta3, etc)
Zaznacz konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi
Wymień warstwy atmosfery zaczynając od tej położonej najbliżej powierzchni Ziemi
Zaznacz cechy charakterystyczne dla troposfery.
Jak nazywa się przyrząd służący do pomiaru wilgotności powietrza?
Anemometr wskazuje...
Pasat na półkuli północnej ma kierunek...
Zaznacz cechy charakterystyczne równikowej strefy klimatycznej
Zaznacz prawidłowy zestaw wybranych obszarów występowania umiarkowanej strefy klimatycznej
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumPrzyczynami obiegu wody w przyrodzie jest:
Najdłuższą rzeką świata jest:
Co to jest dorzecze?
Zaznacz zestaw, w którym ery wymienione zostały chronologicznie:
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumZaznacz zestaw, w którym okresy zostały ułożone chronologicznie:
Procesy wewnętrzne to inaczej procesy...
Granit, przeobrażony pod wpływem ciśnienia i temperatury, to:
Skały metamorficzne powstają w wyniku przeobrażenia skał...
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumPrzykładami gór zrębowych są:
Obszary, na których trzęsienia Ziemi występują sporadycznie, nazwamy obszarami...
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumZaznacz cechy charakterystyczne dla sratowulkanu
Podaj 4 podstawowe procesy wietrzenia chemicznego w kolejności alfabetycznej
Co to jest korazja?
Co to jest deflacja?
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumCo to jest abrazja?
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumZaznacz zestaw składający się tylko z gleb, które są urodzajne.
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumWyżyna Masyw Centralny znajduje się w...
Najwyższym punktem Europy jest szczyt...
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumTest geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumNa który rok datuje się traktat z Maastricht, powołujący Unię Europejską?
Największe jezioro w Azji to...
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumW Azji występują wszystkie strefy klimatyczne. [prawda/fałsz]
Do azjatyckich tygrysów należą:
Zaznacz zestaw, w którym zawarte są góry położone na terenie Afryki
Ile milionów mieszkańców Afryki umiera co roku z powodu głodu?
Najwyższy szczyt w Ameryce Północnej to...
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumZaznacz zestaw wysp należących do Ameryki Północnej
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumTest geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumW Ameryce Północnej występuje południkowy/równoleżnikowy układ wielkich form rzeźby terenu.
Lasy namorzynowe występują w Ameryce Południowej. [prawda/fałsz]
Tajga występuje w Ameryce Południowej. [prawda/fałsz]
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumJaka nizina nazywana jest zielonymi płucami świata?
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumTest geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumDzielnice nędzy i biedy, odpowiednik slumsów, znajdujące się w Ameryce Południowej to:
Góry Hamersley znajdują się w...
Nauka geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumTest geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumAustralia to najmniejszy kontynent świata. [prawda/fałsz]
Australia jest kontynentem górskim. [prawda/fałsz]
Święte miejsce Aborygenów, ogromna skała zbudowana z piaskowca, o czerwonym zabarwieniu, znajdująca się w Australii, to...
Co to są endemity?
Najwyższy punkt Antarktydy to...
Co to jest sandr?
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumIle pasów ukształtowania terenu mamy w Polsce?
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumIle klimatycznych pór roku występuje w Polsce?
Skąd napływa do Polski powietrze polarne morskie?
Zaznacz zestaw, w którym etapy rozwoju Morza Bałtyckiego zostały ułożone chronologicznie.
Największa wyspa Morza Bałtyckiego to...
Na jakich skałach wytwarzają się czarnoziemy?
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumJakie drzewa rosną w łęgach?
Jaka jest najwyższa średnia temperatura dobowa w Polsce w lipcu? [x st. C]
Test geografia - klasa 1 i 2 gimnazjumCzemu zawdzięczamy asymetrię polskich dorzeczy?
Ile parków narodowych znajduje się w Polsce?
Najstarszy park narodowy na świecie to... [nazwa, kraj]
Jak nazywa się skala, w której określamy natężenie trzęsienia Ziemi?
Strefa kolizji to:
Klimat, w którym intensywność procesu wietrzenia biologicznego jest największa, to:
Wulkan, który był aktywny w czsach historycznych, ale od dłuższego czasu nie przejawia oznaków aktywności, nazywamy wulkanem...