Test: Alles Klar - Kapitel 2, 2a rozszerzony

Test wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar. Bez rodzajników! Bank, pieniądze

Ćwiczenie ze słówek języka niemieckiego. Zawiera 38 słówek.