Język polski: Pozytywizm

podstawowe pytania.
proste ;P

Statystyki testu
koolorek

Pytania zawarte w teście

Termin pozytywizm został zaczerpnięty z dzieła:
początek pozytywizmu w Polsce to rok:
umowna data końca pozytywizmu to rok:
zaznacz poprawne zagadnienia dotyczące pozytywizmu:
Karol Darwin opublikował dzieło pt. 'o pochodzeniu człowieka' w:
John Stuart Mill - koncepcja (czego)?
utylitaryzm to inaczej:
praca organiczna
praca u podstaw