Badania Operacyjne - WWSI, test z informatyki

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa: Test dla studentów z informatyki.

Informatyka. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA