Test: Średniowiecze

Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Historia. Test składa się z 20 pytań.